Stedenbouwkundige studie Wersbeek, Bekkevoort


Deze studie is opgemaakt in opdracht van de familie Devos en houdt een ruimtelijke stedenbouwkundige studie in voor de kern van Wersbeek, gelegen in de gemeente Bekkevoort. Het is een kern met een sterk historisch waardevol karakter en een eigen typisch cachet. De ruimtelijke bouwstenen en hun specifieke positionering geven deze woonkern haar eigen identiteit. Het dorp past zich zo, met zijn compacte vorm, volledig in in het omliggende landschap. Dit landschap bestaat uit de vallei van de Pijnbeek en de indrukwekkende zuidflank van de Wijndries ten noorden van de kern en in het zuiden een open landbouwlandschap met akkerland en de alles overheersende boomgaarden. De studie wil inzicht geven hoe er op een kwaliteitsvolle manier nieuwe ruimtelijke ingrepen kunnen gebeuren met respect voor de identiteit. Het toekomstig aanbod moet op diverse vragen kunnen inspelen, dit zonder de draagkracht en de haalbare dynamiek van een kern als Wersbeek, te overstijgen. De voorgestelde ontwikkelingen zorgen ervoor dat het dorp niet doodbloedt en uitsterft. Ze zorgen voor de juiste dynemaiek, die de leefbaarheid van dit historisch gegroeid dorp garandeert en dit afgestemd op haar draagkracht en die van de omgeving.

lijst       <    1   2   3   4    >