Miskruis, Scherpenheuvel-Zichem
VMSW


De geplande ontwikkeling wordt gekenmerkt door volgende kwaliteiten:

- respect voor het historische karakter van het bestaande straatlint, maar stelt zich ook kritisch op tegenover de tekortkomingen ervan;

- voorzien in een diversiteit van woonvormen (appartementen, duowoningen, eengezinswoningen) opdat er een optimale sociale mix kan ontstan;

- connectie met het aangrenzende agrarische landschap en het uitzicht er op vastleggen als een ruimtelijke kwaliteit. Overgangen tussen het projectgebied en zijn omgeving zijn betekenisvol en goed uitgewerkt;

- kwaliteitsvolle, duurzaam ingerichte open ruimtes met aandacht voor bestaande landschapselementen en landschaps-kenmerken (reliëf, waterlopen, ...);

- een aangename, uiterst leefbare, autoluwe woonomgeving creëren die het gebruik van de open ruimte door fietsers en voetgangers stimuleert.
lijst       <    1   2   3   4   5   6    >