Miskruis, Scherpenheuvel-Zichem
VMSW


Het projectgebied dat onderwerp is van deze studie, situereert zich ten zuid-westen van de kern van Scherpenheuvel-Zichem, in het gehucht Schoonderbuken, vlakbij de gemeentegrens. De site is ca. 2,4 ha groot en is vandaag ingekleurd als woonuitbreidings-gebied. De omgeving ten noorden van de site is bestemd als agrarisch gebied. In het oosten grenst het projectgebied aan het woongebied van Schoonderbuken. De oostelijke grens van de site wordt afgeboord door de Woflseikloop, een waterloop die ter hoogte van het projectgebied niet geklasseerd is. Op morfologisch vlak wordt er gestreefd naar het aanhouden van de bestaande voorbouwlijn, zodat de geplande ontwikkeling aanknoopt bij het karakter van het historisch gegroeid straatdorp. Tegelijk is het belangrijk de (visuele) connectie te bewaren met het open landschap. Ook qua typologie is het aangewezen te streven naar integratie. De typologische variatie van de bebouwing in Schoonderbuken is immers beperkt. De bebouwde omgeving heeft hierdoor een herkenbaar, typisch karakter en vormt samen met het omliggende agrarische landschap een kwaliteitsvol ruimtelijk geheel.lijst       <    1   2   3   4   5   6    >