't Kramelt, Maaseik
VMSW


De geplande ontwikkeling wordt gekenmerkt door volgende kwaliteiten:
- ze positioneert zich niet enkel op een geschikte wijze in het bestaande weefsel, maar maakt ook optimaal gebruik van de kwaliteiten die aanwezig zijn op de locatie namelijk: optimale oriŽntatie, efficiŽnt ruimtegebruik met minimum footprint, respect voor doorzichten op de juiste plaats, de integratie van de beekvallei, ...;
- ze verbetert of maakt de connectie tussen de bestaande woonontwikkeling en het centrum van Neeroeteren waarbij door de inrichting van een stadspark de nadruk ligt op de ruimtelijke kwaliteit en doorwaadbaarheid. Overgangen tussen het projectgebied en zijn omgeving zijn betekenisvol en ruimtelijk optimaal uitgewerkt met respect voor voldoende privacy;
- ze beschikt over kwaliteitsvolle, duurzaam ingerichte collectieve open ruimtes waarbij er specifieke aandacht is en relatie gezocht wordt met bestaande landschapselementen en landschapskenmerken van de bestaande groenstructuren en de beekvallei;
-  ze creŽert een aangename, uiterst leefbare, autoluwe woonomgeving die het gebruik van de open ruimte door fietsers en voetgangers stimuleert.
lijst       <    1   2   3   4   5   6   7    >