Wij zijn een ontwerpbureau voor stedenbouw en ruimtelijke planning. We hebben een sterke expertise in een strategische en realisatiegerichte aanpak van uiteenlopende stedenbouwkundige projecten. Creativiteit, kwaliteit en flexibiliteit staan bij ons voorop. Onze kennis en ervaring zetten we voor elk project om in maatwerk en we hechten veel belang aan het maatschappelijk draagvlak.
Ontwerpend onderzoek vormt voor ons de basis bij de uitwerking van elk project. Met een gezonde dosis realiteitszin en gevoel voor de identiteit van elke plek wordt geen enkele ruimtelijke uitdaging uit de weg gegaan.
Het team van CREOSUM staat concreet in voor de opmaak van masterplannen, gebiedsgerichte visies, stedenbouwkundige studies, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsplannen, begeleiding van vergunningsaanvraagtrajecten, verkavelingsplannen, … .
Omdat de ontwikkeling van ruimtelijk-stedenbouwkundige projecten altijd een integrale en multidisciplinaire aanpak vraagt, gaan wij voor elke opdracht op zoek naar de juiste partners met hun expertise in een specifiek domein.
Samen met onze opdrachtgevers en projectpartners richten wij ons naar de toekomst en gaan we bij elke opdracht de uitdaging aan om te komen tot een duurzame, ruimtelijk-stedenbouwkundige ontwikkeling.

VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATUREpostkaart 2015
postkaart 2013
postkaart 2012
postkaart 2014
postkaart 2016
postkaart 2017
postkaart 2018
postkaart 2019
postkaart 2020
postkaart 2021