Marthe Moris

Zaakvoerder CREOSUM
Landschapsarchitect - Stedenbouwkundige

Opgenomen in het register van ruimtelijk planners


Marthe is een ervaren projectmanager voor projecten waarbij de combinatie van complexe ruimtelijke vraagstukken en procesbegeleiding/projectregie een belangrijke rol speelt. Haar inzicht in zowel landschap als stedenbouw geeft haar bovendien een zeer brede kijk op diverse ruimtelijke facetten en leidt tot creatieve oplossingen voor complexe ruimtelijke opgaven. Marthe is, vanuit ruime ervaring en het verwerven van nieuwe inzichten, steeds op zoek naar de meest geschikte benadering van het stedenbouwkundig onderzoek voor een specifieke ruimtelijke opgave. Ze is ervan overtuigd dat ruimtelijk ontwerp een antwoord kan bieden voor geïntegreerde oplossingen voor ruimtelijke opgaven. Een duurzame kijk op toekomstige ruimtelijke ontwikkeling én het creëren van maatschappelijke meerwaarde is voor haar steeds een uitgangspunt.

Marthe is thuis in alle aspecten van de ruimtelijke planning en het ruimtelijk ontwerp. Ze heeft ervaring met de opmaak van strategische plannen en beleidsvoorbereidende studies, multidisciplinaire projecten en haalbaarheidsstudies voor gebiedsontwikkeling, masterplannen en stedenbouwkundige studies. Conceptontwikkeling, visies en doelstellingen en ruimtelijk ontwerp voor diverse en uiteenlopende ruimtelijke opgaven: stadsontwikkeling, landelijke gebieden, recreatieve en toeristische ontwikkelingen, economische vraagstukken, … zijn haar speelterrein. Bovendien hecht ze veel belang aan de instrumenten en tools die nodig zijn om ontwerpvoorstellen te concretiseren. Onder haar leiding werden uiteenlopende projecten met diverse ruimtelijke opgaven, samen met betrokken actoren, uitgewerkt en voorbereid voor concrete uitvoering.

Marthe weet met veel overgave betrokken actoren te overtuigen om mee na te denken over een gebied waar zij een rol in spelen. Ze heeft ervaring met participatieve trajecten in allerlei methoden en zoekt telkens naar de meest geschikte werkwijze voor een specifieke aanpak. Eens de keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling gemaakt zijn, zal ze deze met veel passie overbrengen aan iedereen die erin geïnteresseerd is.

Als projectmanager is ze het gewoon om samen te werken met diverse experten, die vanuit hun vakkennis en ontwerpcapaciteiten, impact hebben op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in een gebied. Ideeën die zo ontstaan fascineren haar. Verder vindt ze het vanzelfsprekend om duidelijke afspraken te maken met opdrachtgevers en andere betrokkenen. Ze hecht er veel belang aan.


Vanuit haar ondernemerszin richtte ze in 2011, samen met Davy Ceunen, Inge Gorissen en Viviane Packlé, CREOSUM op.VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATURE