Marlies Aerts


Architect - Stedenbouwkundige

Opgenomen in het register van ruimtelijk planners


Nadat Marlies haar diploma "Master in de Architectuur" aan de Universiteit Hasselt, met onderscheiding behaalde in juni van 2017 studeerde zij verder in de richting "Master of Urbanism and Strategic Planning" aan de KULeuven. Recent behaalde zij dan ook met onderscheiding het diploma "Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning".  Sinds kort vervoegt zij op freelance basis het team van CREOSUM. Bij het benaderen van stedenbouwkundige opdrachten tracht ze via ontwerpend onderzoek de lokale identiteit van de plek bloot te leggen en op zoek te gaan naar een maatschappelijk draagvlak.

Haar persoonlijke interesse in het hedendaagse wonen en creëren van een aangename en kwalitatieve leefomgeving bepaalde haar keuze om Architectuur te studeren. Haar oog voor het samen wonen in dens stedenbouwkundige weefsels wordt benadrukt in haar masterthesis "Cohousing - Op weg naar een (h)echte gemeenschap". Gedurende dit schrijfproces heeft ze er dan voor gekozen om verder te studeren in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Hierbij zijn haar interesses uitgebreid naar de relatie tussen het stedenbouwkundige weefsel, het productieve, open en recreatieve landschap en toekomstige uitdagingen met betrekking tot klimaatveranderingen. Dit resulteerde in haar masterproef met als titel "Re-activating the Scheldt Valley - Beneden Vliet" waarin ze bestudeerde hoe de Schelde vallei geëvolueerd is doorheen de jaren. Door het bestuderen en begrijpen van veranderende factoren en de invloed van alle elementen, probeerde ze de aandacht te vestigen op welke maatregelen nodig zullen zijn in de toekomst.

Gedurende haar studies heeft ze diverse kansen gegrepen om haar kennis van architectuur en stedenbouw uit te bouwen, niet enkel op nationaal maar ook op internationaal niveau. Als Erasmusstudent studeerde ze één semester in Gdansk te Polen tijden het academiejaar 2015-2016. In de zomer v
an 2016 nam ze tevens deel aan een zomerschool in Lincoln, gewijd aan Sustainable Energy & Building Technology. Later, in de zomer van 2018, participeerde ze ook aan "The 20th International Landscape Urbanisme Design Workshop" die toen handelde over het Zoniënwoud in Brussel.


Marlies werkt sinds november 2019 inhoudelijk mee aan stedenbouwkundige projecten van CREOSUM. Zij is thuis in zowel analyse, visievorming, uitwerken van concepten en ontwerpend onderzoek.

VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATURE