Inge Gorissen

Zaakvoerder CREOSUM
Architect - Licentiaat Architectuurwetenschappen

Opgenomen in het register van ruimtelijk planners


In 1989 studeert Inge af aan het Provinciaal hoger Architectuurinstituut in Diepenbeek als architect. Zij behaalt in 1993 een diploma van licentiaat architectuurwetenschappen aan de KU Leuven. Haar masterproef behandelt de morfologie in de 19de Eeuwse stadsgordel van Antwerpen in het kader van 'Studio Open stad' in 1993, toen Antwerpen culturele hoofdstad van Europa was.
In deze periode begint zij ook haar professionele loopbaan als stagiaire - architect bij LVJ - architecten. Door deze stageperiode en voldoende praktijkervaring zorgt ze ervoor dat ze kan werken als volwaardig architect.

Maar haar voorliefde voor ontwerpen op het schaalniveau van een ruimere context in een stedelijke of landelijke omgeving leidt er toe dat ze in 1994 start als stedenbouwkundig ontwerper bij het toenmalige bedrijf CITEC, later Technum in Houthalen. Haar opleiding van architect is hierbij een grote meerwaarde. Zij is in die periode bezig met tal van stedenbouwkundige projecten van diverse aard in opdracht van lokale besturen, particulieren en bedrijven.
In februari 2002 is zij tijdelijk afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu in de gemeente Riemst.
In augustus 2003 hervat ze haar job als projectleider van stedenbouwkundige projecten bij Technum. In 2006 wordt ze in dit bedrijf Competence-manager voor de afdeling "Spatial Planning & Design", dit voor de locaties in Gent en Hasselt.

Einde 2011 richt zij samen met Davy Ceunen, Marthe Moris en Viviane Packlé CREOSUM op. Een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in het uitwerken van diverse projecten in de discipline van de stedenbouw en ruimtelijke planning.


Tot op heden is zij al jaren actief als ervaren projectleider en ontwerper van diverse uiteenlopende stedenbouwbouwkundige projecten verspreid gelegen op het grondgebied van Vlaanderen. Masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, gebiedsgerichte ontwerpen, locatieonderzoeken, ondersteuning bij PPS-projecten, ruimtelijke structuurschetsen, beeldkwaliteitsplannen, verkavelingsplannen en stedenbouwkundige inrichtingsplannen zijn de producten die ze in een team van ontwerpers en andere experten met kennis van zaken uitwerkt. Zij treedt voor deze projecten op als projectleider en is aanspreekpunt voor de opdrachtgevers. Ze heeft een uitgebreide kennis van de regelgeving die van toepassing is in de discipline van de ruimtelijke ordening. Ze begeleidt ook een aantal bedrijven bij de uitwerking van projecten om tot een voor hen duurzame en haalbare oplossing te komen.
Door in de loop der jaren te werken aan talrijke en zeer diverse ruimtelijk-stedenbouwkundige projecten heeft ze veel ervaring opgedaan om gevoeligheden bij alle diverse betrokken actoren in het werkveld te detecteren en hiermee op een neutrale maar doordachte wijze om te gaan bij de uitwerking van de projecten. Ze spreekt vlot voor publiek en weet op die manier alle betrokkenen te enthousiasmeren. Haar creativiteit, realiteitszin, kennis van de regelgeving, strategisch denkvermogen en sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden leiden tot kwalitatieve projecten met een hoog ambitieniveau enerzijds en een haalbaar realiteitsgehalte anderzijds, dit tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers.
VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATURE