Dorien Koterba


Architect

Stedenbouwkundige in opleiding


Nadat Dorien haar diploma "Master in de Architectuur" aan de Universiteit Hasselt, met onderscheiding behaalde in juni 2020 studeert zij, na enkele maanden in het architectenbureau META
te hebben gewerkt, verder in de richting "Stedenbouw en Ruimtelijke Planning" aan de VUB te Brussel. Sinds kort vervoegt zij op freelance basis het team van CREOSUM. Bij het benaderen van stedenbouwkundige opdrachten tracht ze via ontwerpend onderzoek de lokale identiteit van de plek bloot te leggen en op zoek te gaan naar een maatschappelijk draagvlak.

De beïnvloeding van architectuur en bedrijvigheid van mens en gebouw op de alledaagse leefomgeving heeft haar interesse gewekt op vroege leeftijd. Haar aandacht voor optimaal ruimtegebruik en behoud van natuur hebben een sterke nadruk gekregen in haar masterthesis "Co-industrie - …" Tijdens dit onderzoek, zijn haar interesse verbreed geraakt naar creatieve en waardevolle landschappen met productieve toekomstperspectieven wat geleid heeft tot het starten van een master in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Verder ligt haar focus op stedenbouwkundige onderzoek naar optimaal ruimtegebruik en het omgaan met restruimtes.

Doorheen de jaren heeft ze diverse kansen gegrepen om haar algemene kennis over architectuur en ruimtegebruik verder te uit te breiden, zowel op nationaal als internationaal vlak. Als bachelor student is ze in 2018 één maand in de Filipijnen onder de locals gaan leven om haar kennis over duurzaamheid te verrijken. In het academiejaar van 2019 heeft ze een internationale studio gevolgd, gegeven door Freek Persyn van 51N4E, gewijd aan de heropleving van de havenstad Saint-Nazaire, Frankrijk. Nadien, in de zomer van 2020 ging ze tevens als vrijwilliger meehelpen bij het opzetten van Maggie Shelters, een programma gewijd aan modulaire en duurzame bouwtypologieën.


Dorien werkt sinds januari '21 inhoudelijk mee aan stedenbouwkundige projecten van CREOSUM. Zij is thuis in zowel analyse, visievorming, uitwerken van concepten en ontwerpend onderzoek.
VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATURE