Davy Ceunen

Zaakvoerder CREOSUM
Architect - Stedenbouwkundige

Opgenomen in het register van ruimtelijk planners


Davy studeert in 2001 af aan de Provinciale Hogeschool Limburg departement Architectuur in Diepenbeek met het diploma van architect. Tijdens zijn opleiding architectuur toont hij al zijn grote voorliefde voor ontwerpen op uiteenlopende schaalniveaus. Hierbij komt tot uiting dat hij ook een grote interesse voor complexere projecten op een groter schaalniveau heeft. Zijn scriptie omvat een vergelijkende studie tussen twee stedenbouwkundige projecten, namelijk 'Céramique' (Maastricht) en 'Stad aan de Stroom' (Antwerpen), en zijn masterproef 'Black Towers/Glass Towers' handelt over de herstructurering van de Kempische Steenweg (N74) als belangrijke invalsweg van Hasselt en de ruime omgeving errond. Zijn ontwerp maakt deel uit van de beperkte selectie van afstudeerwerken voor de jaarlijkse tentoonstelling van de PHL departement architectuur. 

Gelijktijdig met de aanvang van zijn studies stedenbouw en ruimtelijke planning gaat hij professioneel aan de slag als Verantwoordelijke Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Heusden-Zolder. Op 10 februari 2003 maakt hij, door een groot gemis aan ontwerpuitdagingen, de overstap naar het toenmalige Technum. Hier werkt hij als ontwerper binnen de afdeling 'Spatial Planning & Design'.
In 2005 gaat hij deeltijds aan de slag als architect-stagiair op het architectenbureau De Wijngaert te Hasselt, een ontwerpbureau gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Hier werkt hij mee aan tal van projecten waaronder ook de 'Restauratie begraafplaats Sint-Rochuskerk in Ulbeek' (winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs). In 2007 verdedigt Davy zijn thesis 'Latent Braakland. Type Void - een pleidooi voor meer dynamische ontwikkeling in het buitengebied' en studeert hij af met onderscheiding als 'Stedenbouwkundige/Ruimtelijke Planner' aan de Hoge School Antwerpen.
Eind 2008 verlaat hij het architectenbureau De Wijngaert en gaat hij terug voltijds aan de slag in het ontwerpteam van de afdeling 'Spatial Planning & Design' bij Technum als 'Senior Designer'.

Eind 2011 richt hij samen met Inge Gorissen, Marthe Moris en Viviane Packlé CREOSUM op, een ontwerpbureau voor stedenbouw en ruimtelijke planning. 


Davy is ontwerper 'pur sang'. Het ontwerpen zit hem in het bloed. Hij opereert graag op het subtiel raakvlak tussen architectuur en stedenbouw. Complexe projecten, op welke schaal dan ook, zijn voor hem een grote uitdaging en gaat hij niet uit de weg. Hiervoor werkt hij graag samen in teams met experten in verschillende vakgebieden. Hij heeft als ontwerper meegewerkt aan tal van stedenbouwkundige projecten verspreid over gans Vlaanderen: verkavelingsplannen, masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige studies, gebiedsgerichte ontwerpen, PPS-projecten, structuurschetsen, inrichtingsplannen, locatieonderzoeken, optimalisatiestudies en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Bij al deze type projecten ligt ontwerpend onderzoek aan de basis van de uitwerking. Door, doorheen de jaren te werken aan zeer diverse stedenbouwkundige projecten heeft hij een uitgebreide ervaring opgebouwd op het vlak van analyseren, ontwerpen en uitwerken van oplossingen voor de meest uiteenlopende ontwerpopgaven. Zijn creativiteit, realiteitszin, strategisch ontwerpvermogen enthousiasmeren en dragen bij tot kwalitatieve en duurzame, doch ook realiseerbare, projecten.


VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATURE