Catherina Vanschoenwinkel


Architect - Stedenbouwkundige

Opgenomen in het register van ruimtelijk planners


Nadat Catherina haar diploma "Master in de Architectuur" aan de KUL, campus Sint-Lucas, met onderscheiding behaalde in de zomer van 2017 studeerde zij verder in de richting Stedenbouw aan de KUL, campus Sint-Lucas. Recent behaalde zij dan ook met onderscheiding het diploma "Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning".  Sinds kort vervoegt zij op freelance basis het team van CREOSUM. Bij het benaderen van nieuwe stedenbouwkundige opdrachten tracht ze via ontwerpend onderzoek de lokale identiteit van de plek bloot te leggen en opzoek te gaan naar een maatschappelijk draagvlak.

Haar interesse voor architectuur, de stad, natuur en allesomvattend de omgeving is voor haar in zeker zin al op vroege leeftijd ontstaan. In haar vrije tijd heeft zij een tekenschoolopleiding in architectuur afgerond tijdens haar middelbaar onderwijs als voorbereiding op de academische wereld. Waar haar blik voorheen gericht was op de kleinere schaal van het wonen en meer het architecturale, is deze naargelang de tijd sterk verbreed. Omwille van deze reden heeft zij er dan ook voor gekozen om een master in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning te behalen om zich zo verder te kunnen verdiepen in de schaal van de stad of de gemeente. Verder ligt haar focus als stedenbouwkundige op het onderzoek van de lokale identiteit en tracht zij binnen deze discipline de bewoners te verbinden met hun dagdagelijkse omgeving.

Als Erasmusstudent studeerde ze één semester aan de Hogeschool van Koblenz-Duitsland tijdens het academiejaar 2014-2015 evenals aan de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam in 2017-2018. In de zomer van 2018 nam ze tevens deel aan een zomerschool en ontwikkelingssamenwerking in Bolivia, georganiseerd door de onderzoeksgroep aan de KULeuven genaamd "Urban Projects, Collective Spaces and Local Identities" in samenwerking met de UPSA universiteit uit Santa Cruz, Bolivia.

In haar masterproef met als titel "Circular city development in a Global South context; The case of Santa Cruz" bestudeerde ze de huidige afval- en voedselstromen binnen de Boliviaanse stad Santa Cruz de la Sierra. Door de transformatie van de huidige lineaire praktijken naar een meer circulair systeem, wenste ze een antwoord te bieden aan de vooropgestelde onderzoeksvraag hoe circulaire stadsontwikkeling kan leiden tot een duurzame stad van morgen. Binnen deze masterproef werden tot slot de voorgestelde ontwerpstrategieën kritisch geanalyseerd op basis van hun sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Met het project wenst ze een vooruitstrevende visie voorop te stellen waarbinnen iedere bewoner een plaats krijgt binnen de Boliviaanse samenleving.


Catherina werkt sinds oktober 2019 inhoudelijk mee aan stedenbouwkundige projecten van CREOSUM. Zij is thuis in zowel analyse, visievorming, uitwerken van concepten en ontwerpend onderzoek.VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATURE