VISIE
TEAM
PROJECTEN
CONTACT
NIEUWS
VACATURE03.04.2018
Beste wensen voor 2018,
het CREOSUM-team01.01.2018
"Look for something, find something else,
and realize that what you've found is more
suited to your needs than what you
thought you were looking for"
(Lawrence Block)Er zijn twee nieuwe projecten toegevoegd aan de projectenbibliotheek, namelijk Masterplan Bekkevoort en de studie ontwerpend onderzoek Grote Hof (Overpelt).15.03.2018
Gisterenavond organiseerde CREOSUM samen met de stad Maaseik een workshop voor de inwoners van Neeroeteren-centrum. Dit participatiemoment kadert binnen de opmaak van het RUP 'Neeroeteren'. Er werd gedebatteerd rond drie thema's: 'Openbaar domein & Bereikbaarheid', 'Water' en 'Wonen en Leven'. We willen via deze weg graag nog eens iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. Op basis van deze input zal het ontwerpend onderzoek worden verder gezet.25.04.2018
De gemeente Zaventem heeft CREOSUM de opdracht gegund voor het 'stedenbouwkundig onderzoek bedrijventerrein Zaventem-Zuid'.05.04.2018
CREOSUM is mede geselecteerd voor het raamcontract 'Lokale Ruimte Trajecten' van de Provincie Vlaams-Brabant.

31.05.2018
Sociale woonmaatschappij 'Ons Dak' organiseert op woensdag 6 juni een infomarkt over de verdere ontwikkeling van 't Kramelt. Hoe 't Kramelt er in detail zal uit zien, kunnen we nog niet tonen. De invulling zal passen binnen de grote lijnen van de voorliggende stedenbouwkundige studie opgemaakt door CREOSUM. Jij en je buren krijgen inspraak. Heb je suggesties om het project te verbeteren en de wijk nog aantrekkelijker te maken? Laat het ons weten. Kom naar de infomarkt op woensdag  6 juni in het Cultureel Centrum van Neeroeteren, van 18u30 tot 21u00.
16.07.2018
CREOSUM jaarlijks verlof  16 juli - 6 augustus.
Een prettige en deugddoende vakantie gewenst!


07.05.2018
CREOSUM heeft de opdracht gekregen voor de opmaak van drie gemeentelijke uitvoeringsplannen: RUP 'Hof Ter Heyde', RUP 'VC Bekkevoort' en RUP 'Thematische KMO-zone'. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen kaderen in de verdere realisatie van het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Bekkevoort. Een eerste stap was de opmaak van een Masterplan voor de kern Bekkevoort. Na een infomarkt voor de bevolking werd dit masterplan definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 februari 2018. Ter implementatie van het masterplan zijn de drie genoemde RUP's een eerste noodzakelijkheid.

31.05.2018
In kader van de raamovereenkomst R.O. Neerpelt-Overpelt, wordt de stedenbouwkundige studie Holheide te Overpelt, gegund aan het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten.


24.05.2018
Het RUP 'Recreatie & Toerisme' bis is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Kortessem.
06.06.2018
Infomarkt voor de verdere ontwikkeling van 't Kramelt. De voorliggende stedenbouwkundige studie, opgemaakt door CREOSUM, wordt voorgelegd aan het grote publiek. De grote lijnen van de stedenbouwkundige studie worden door de bezoekers positief onthaald. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.18.06.2018
Op maandag 18 juni 2018 organiseerde stad Hasselt een infomarkt in het ontmoetingscentrum Sint-Jan. Geïnteresseerden kregen er informatie over de stand van zaken bij de geplande woonontwikkelingen, bijkomende publieke groenzones, nieuwe openbare functies, mobiliteit.... Op de infopanelen ontdek je er meer over. CREOSUM gaf toelichting bij de ruimtelijk-stedenbouwkundige visie voor de kern Kuringen-heide. Deze vormt de basis voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Heb je nog vragen of suggesties over het participatietraject van UHasselt en/of het ruimtelijk uitvoeringsplan? Mail je vraag of tip naar planning@hasselt.be voor 31/08/2018.20.06.2018
In kader van het optimalisatieproject 'Bedrijvig Aarschot' is er reeds een visienota, een inrichtingsplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt (CREOSUM). Omwille van de zoektocht naar éénvormigheid en samenhang in het ruimtelijk voorkomen van zowel privé- als openbaar domein wenst de stad een globaal beeldkwaliteitsplan op te maken voor het Inustriegebied Nieuwland/Meetshoven. Ook deze opdracht wordt toevertrouwd aan CREOSUM.


04.07.2018
De gemeente Nieuwerkerken heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum van Nieuwerkerken.10.07.2018
Het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten heeft het masterplan pastorietuin en omgeving (Overpelt) afgerond. Dit project zal binnenkort worden toegevoegd aan de projectenlijst.
13.07.2018
POM Limburg heeft de opdracht 'Ontwikkelingsstudie bedrijventerrein PRUP Opglabbeek' aan CREOSUM toevertrouwd.

23.07.2018
Ontbijtmeeting bedrijvenzone Zaventem Zuid: Ontdek de ambities van het bedrijventerrein in Zaventem!
28-09-2018  -  7u30-10u00  -  Pfizer Belgium, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem
In het project 'Zaventem Zuid' werken de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem samen aan een visie voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein Zaventem Zuid. Tijdens deze ontbijtmeeting bespreken we de potenties en problemen van de bedrijvenzone Zaventem-Zuid.
Schrijf je hier in voor 21 september 2018.30.08.2018
CREOSUM daguitstap Brussel, een uitgestippeld stadsbezoek met het ganse team: Abattoir/Foodmet, Dauwpark, Hotelcentrum Belle-Vue, MAD Brussels, Ilot Sacré, Muntplein, Vismet, Rogierplein, Noordpool, Helihaven, Tour&Taxis, ...28.09.2018
Vanmorgen vroeg gestart aan een inspirerende ontbijtmeeting met de bedrijven van het bedrijventerrein Zaventem-Zuid. Het verslag van de ontbijtmeeting kan je vanaf 22 oktober hier terugvinden. Moesten er nog ideeën, bedenkingen of opmerkingen zijn mag je deze steeds doormailen naar zaventem-zuid@zaventem.be.
We willen via deze weg graag nog eens iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.
Wordt vervolgd ...


15.09.2018
De stedenbouwkundige studie 't Kramelt is afgerond. Het project zal weldra worden toegevoegd aan de projectenbibliotheek.
01.01.2019
In een uitdagend, maar duizelingwekkend labyrint van gebouwde en vaak anonieme omgeving, is er ook behoefte aan herkenbaarheid en rust, een plek om thuis te komen.
Onze beste wensen voor 2019!
het CREOSUM-team

19.12.2018
Het RUP 'Begijnenwinning' is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Tessenderlo.

26.11.2018
De voorstudie 'Toeristische functies Overpelt' is afgerond. In het kader van de raamovereenkomst RO Neerpelt-Overpelt, start CREOSUM nu aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

12.11.2018
De stad Maaseik heeft CREOSUM een derde opdracht toevertrouwd, namelijk het RUP 'Vestingpark'.

05.11.2018
De gemeenteraad van De Panne heeft het RUP 'Lindenlaan' definitief vastgesteld.

29.02.2019
Er zijn vier nieuwe projecten toegevoegd aan de projectenbibliotheek: twee VMSW-projecten namelijk 't Kramelt (Neeroeteren) en Miskruis (Scherpenheuvel), Clarissenklooster; een wedstrijdproject in opdracht van Bouwbedrijf Dethier en een ruimtelijke stedenbouwkundige studie in opdracht van de familie Devos te Wersbeek.

22.02.2019
De 2de ontbijtmeeting met de bedrijven op Zaventem-Zuid was alweer een succes. Bedankt aan iedereen voor de enthousiaste input! Moesten er nog ideeën, bedenkingen of opmerkingen zijn, mag je deze nog steeds doormailen naar zaventem-zuid@zaventem.be. Op de website kan je binnenkort ook het verslag van de ontbijtmeeting terugvinden.

12.03.2019
CREOSUM is verhuisd naar Hasselt!
Het nieuwe vestigingsadres is: de Schiervellaan 39 te 3500 Hasselt. Telefonisch kan u ons voortaan bereiken via het nummer 011/96.73.85. en onze gekende mobiele nummers.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons nieuwe pand!
Contactgevens en situeringsplan kan je hier terugvinden.


Made in Limburg: Ontwerpbureau slaat tenten op in stationsbuurt
17.05.2019
Op de workshop van vandaag zijn de laatste twee thema's aan bod gekomen, namelijk 'parkmanagement' en 'duurzame energie'. Voor de eerstgenoemde thematische workshop kwamen Christophe Korhtoudt (Mikropakket Belgium NV - Cargovil) en Marjanne Migom (VOKA) een toelichting geven. In het laatste thema werd een toelichting gegeven door Hartwin Leen (Kelvin Solutions) en Bart Couwenbergh en Joep Roggen (Macobo-Stabo). Na de toelichtingen werd er samen gebrainstormd over de kwesties die nu voorliggen. We willen graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage in één of meerdere workshops. Binnenkort kan u het verslag van de 4 thematische workshops hier terugvinden.
14.03.2019
Vanavond vond de infomarkt m.b.t. het RUP Kerk Veld plaats. Dit is het 2de ruimtelijk uitvoeringsplan dat uitvoering geeft aan het initieel opgestelde masterplan voor de kern Assent. De visie op de kern werd toegelicht, alsook de vertaling ervan in het RUP. Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.
09.05.2019

Het masterplan Holheide werd gisterenavond voorgesteld aan de betrokken actoren: sport- en jeugdverenigingen, de school, de kerkfabriek, de parochiale werken, de gemeente, .... De gemeente Pelt organiseerde, samen met De Gouden Liniaal Architecten en CREOSUM, een workshop om de voorliggende visie grondig toe te lichten en te bespreken. De geleverde input zal meegenomen worden bij het verder uitwerken en finaliseren van het masterplan. Via deze weg willen we graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.


16.05.2019
Op de eerste dag van intensieve workshops m.b.t. de optimalisatiestudie Zaventem-Zuid werden de volgende thema's behandeld: 'mobiliteit' en 'inrichting'. Voor iedere workshop werden twee experts uitgenodigd om een korte toelichting te geven. Voor het eerste thema was dit Bart Maes (ABB) en Wim Pannecoucke (De Werkvennootschap - VOKA), voor het thema inrichting waren dit Leon Brabers (Biotoop) en Jill Ansloos (Hays).
10.07.2019
De gemeente Olen heeft CREOSUM de opdracht gegund voor de herziening van het RUP Olen-Centrum.
17.06.2019
Vanavond organiseerde de gemeente Nieuwerkerken een inspraakmoment in het kader van de opmaak van het Ruimtelijk UItvoeringsplan 'Nieuwerkerken Centrum'. CREOSUM stippelde een wandeling uit doorheen de dorpskern. Op een 3-tal plaatsen werd er halt gehouden om, aan de hand van kaartmatriaal, te brainstormen over een aantal thema's, of beter de uitdagingen waar de kern van Nieuwerkerken vandaag de dag voor staat. Het was een productieve en aangename avond en we willen dan ook graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage. Wordt vervolgd ...
28.06.2019

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Panne heeft CREOSUM twee nieuwe opdrachten gegund. Eén opdracht omvat de opmaak van een landschapsplan voor de Putten Markey en voor de ontwikkeling van de Groene Corridor. Deze opdracht gebeurt in samenwerking met Studio Basta. De opmaak van een stedenbouwkundige studie voor het inbreidingsproject Doornstraat vormt de tweede opdracht. Gisteren gaf de gemeenteraad ook de goedkeuring voor de uitbreiding van de opdracht 'Herziening GRS De Panne': er wordt een ruimtelijke visie ontwikkeld voor beide kernen, ... een verhaal voor Adinkerke en De Panne.

08.07.2019
Vanavond vond er een infomarkt plaats m.b.t. het Masterplan Holheide. Na een eerste terugkoppeling met de verschillende betrokken actoren werd het plan vandaag voorgesteld aan alle inwoners van Holheide. De opkomst was groot en het plan werd positief onthaald. Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage tot de totstandkoming van het masterplan.
17.06.2019
De gemeente Pelt heeft een raamovereenkomst 'projecten ruimtelijke ordening 2019' uitgeschreven. Het betreft een raamovereenkomst met drie deelnemers, waarbij de deelnemers opnieuw in mededinging worden gesteld. Het team CREOSUM - De Gouden Liniaal Architecten werd door het College van Burgemeester en Schepenen weerhouden als één van de drie deelnemers.
28.08.2019
Wij versterken ons dynamisch ontwerpteam!
Wil jij jouw talenten als ruimtelijk ontwerper verder ontwikkelen?
Ga dan snel naar vacature.
20.09.2019
Naar jaarlijkse gewoonte zijn we ook dit jaar met het CREOSUM-team op stap geweest! Dit jaar was Gent aan de beurt. Het was een inspirerende dag!
29.08.2019
De gemeente Machelen heeft CREOSUM de opdracht gegund voor het project 'Kwalitatief kernversterkend wonen kubistisch magazijn Diegem'. De voormalige exportmagazijnen, kantoren en garage van een groothandel in groenten, beter gekend als het Kubistisch magazijn, zijn ontworpen door kunstenaar-architect Victor Servranckx. Door middel van ontwerpend onderzoek wordt gezocht naar een herbestemming van dit beeldbepalend gebouw, en bij uitbreiding voor het ganse bouwblok.