Clarissenklooster Mosselerlaan, Genk


In het voorliggend ontwerp wordt uitgegaan van de afbraak van het bestaande kloostergebouw voor de herbestemming van de site. Ondanks het goede onderhoud en de redelijke staat van de gebouwen laat de kwaliteit van de architectuur, de gebruikte materialen en de maatvoering van het bestaande te wensen over. Het klooster biedt op typologisch vlak wel een aantal waardevolle uitgangspunten. De collectieve manier van samenwonen, het bijhorende maatschappelijk engagement maar ook de zekere geslotenheid, vormen ondanks het verdwijnen van de gebouwen opnieuw het vertrekpunt voor een eigentijdse invulling van de plek. Het behoud van de wisselwerking tussen individueel en collectief, de binnentuinen en het gesloten karakter, ruimte voor stilte, vormen daarom ook aanknopingspunten voor het voorliggend ontwerp. De huidige site wordt zo ontwikkeld tot een kwalitatieve woonomgeving met een divers aanbod aan woontypologieën voor een gemengd publiek, rekening houdend met de genius loci van de plek: Behoud originele delen | Logische inplanting nieuwe gebouwdelen | Spanningsveld tussen individueel en collectief | Leesbare toegang/ontsluiting | Diverse woningtypologieën in een sobere architectuur


lijst       <    1   2   3   4   >