lijst       <    1   2   3    >
Heesakkerheide, Overpelt


Het studiegebied bestaat vandaag de dag uit drie onsamenhangende, op zichzelf staande sites. Doel van het ontwerpteam CREOSUM - De Gouden Liniaal architecten is de drie deelzones bij elkaar te betrekken, zodat ze een meerwaarde betekenen voor elkaar. Naast het versterken en verbeteren van de aanwezige noord-zuid assen is er gezocht naar duidelijk leesbare en veilige oost-west assen. Op basis van ontwerpend onderzoek wordt een ruimtelijke visie uitgewerkt die wordt gedragen door de drie belangrijkste actoren in het gebied. Het einddocument bevat niet enkel de ruimtelijke visie, maar ook duidelijk geformuleerde actiepunten voor alle actoren om de visie te implementeren. De eerste stappen zijn ondertussen al gezet.