Corda Campus, Hasselt


Het masterplan 2.0 heeft de bedoeling om Corda Campus beter te integreren in het stadslandschap van Hasselt en haar ruime omgeving. Toekomstige ontwikkelingen op de campus zullen dus moeten bijdragen tot een betere ruimtelijke en functionele integratie. Corda Campus als de toonaangevende techcampus in het centrum van de Euregio. Een gedreven business community voor tal van innoverende bedrijven en start-ups, waarbij Corda Campus garant staat voor sterke synergieën en kruisbestuiving. 'Cor' staat voor hart in het Latijn. Een verwijzing naar het kloppende business-hart dat wordt nagestreefd. 'Corda' is tevens Italiaans voor touw waarmee wordt gedoeld het verbinden van bedrijven, talenten en ervaringen in de business communities. Een belangrijk proces van netwerking. De verwijzing naar het touw levert tevens inspiratie voor de verdere integratie van Corda Campus in zijn ruime omgeving. Het verder verknopen van het netwerk, waarbij ruimtelijke keuzes kunnen leiden tot de nieuwe of verbeterde ruimtelijke en functionele verbindingen die niet alleen een meerwaarde betekenen voor de uitstraling van de campus en de regio, maar ook de leesbaarheid ervan op punt zetten.lijst       <    1   2   3   4   5    >