Naast het groeiende fenomeen van congestie, vormt ook de huidige erbarmelijke toestand van de Leuvensesteenweg, waarvan de herinrichting nog niet voor onmiddellijk zou zijn, een belangrijke hinderpaal voor de verdere herontwikkeling van het bedrijventerrein Zaventem-Zuid, zeker wat betreft autobereik-baarheid. Bij de herontwikkeling van dit terrein wordt dan ook vooral ingezet op alternatieve vervoersmogelijkheden, waarbij de belangrijke rol van de Leuvensesteenweg als ruggengraat van het bedrijventerrein wel onderschreven wordt, maar waar in eerste instantie vooral wordt ingezet op een fijnmazig netwerk dat functioneert zonder te moeten wachten op de herinrichting van die steenweg. Enkel een aantal strategisch gesitueerde oversteek-plaatsen dienen op korte termijn te worden aangepakt. Een systeem van langs- en dwarsassen zorgen niet alleen voor een aangenaam fijnmazig padennetwerk op het bedrijventerrein, maar connecteren dit netwerk ook op verschillende plaatsen aan functionele fietsroutes, fietssnelwegen en bovenlokale toeristisch-recreatieve fiets-routes.Bedrijventerrein Zaventem-Zuid


lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13    >