Bedrijventerrein Zaventem-Zuid


Zowel tijdens de analyse fase als tijdens de visievorming werd in dit herontwikkelings-traject op regelmatige basis teruggekoppeld met de bedrijven op het terrein in de vorm van ontbijtmeetings en thematische workshops. Naast een nauwe samenwerking met bedrijven, werden tijdens het proces diverse stakeholders betrokken, m.n. Voka Vlaams-Brabant, POM Vlaams-Brabant die onderdeel uitmaakten van de stuurgroep. Ook werd teruggekoppeld met het Regionaal landschap en VLM m.b.t. lopende projecten in de omgeving en mogelijke interacties (zowel fysisch als financieel). Daar een integrale mobiliteits-aanpak ook voorop staat, werd ook teruggekoppeld met De Werkvennootschap m.b.t. “werken aan de ring”, AWV en Regionet (Provincie Vlaams-Brabant).
Vanuit vooropgestelde ruimtelijke uitgangs-punten worden verschillende ontwikkelings-scenario’s onderzocht, namelijk bereikbaarheid (modal shift), groen-blauwe dooradering, morfologie, functie, herkenbaarheid (uitstraling) en zonering, om zo te komen tot een aantal geïntegreerde scenario’s. Vooral de laag ‘bereikbaarheid’ blijkt de bepalende factor te zijn voor de uitwerking van de geïntegreerde scenario’s. Niet onlogisch gezien de ligging van het bedrijventerrein en de schijnbare goede bereikbaarheid ervan (ring R0, E40, gewestwegen N2, N227).lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13    >