Bedrijventerrein Zaventem-Zuid


Het bedrijventerrein Zaventem-Zuid dateert van de jaren’70 en is gegroeid tussen de ring R0, de Leuvensesteenweg, de E40 en de kernen Zaventem en Nossegem. Na een aantal verkennende gesprekken heeft de gemeente beslist een optimalisatiestudie op te starten. Samen met de Provincie Vlaams-Brabant wenst de gemeente Zaventem te onderzoeken hoe het bestaand bedrijventerrein Zaventem-Zuid kan omgevormd worden tot een hedendaags bedrijventerrein. Het ontwerpend onderzoek is gericht op de optimalisatie en de kwalitatieve verbetering ervan. De studie onderzoekt welke aanpassingen en ingrepen nodig zijn opdat Zaventem-Zuid zou kunnen evolueren naar een hedendaags en duurzaam bedrijventerrein dat klaar is voor de toekomstige uitdagingen en snel wijzigende economische omstandigheden. Onderzoeksthema’s zoals een positieve uitstraling, een optimale multimodale ontsluiting, betere fiets- en voetgangers-verbindingen, integratie in de omgeving, kwalitatieve publieke ruimten, verblijfs-gebieden, ruimte voor water en groen, herkenbaarheid, identiteit, inzetten van hernieuwbare energie, zuinig en meervoudig ruimtegebruik, deelinfrastructuren, gemengde functies, duurzaam beheer, samenwerking tussen bedrijven, … komen daarbij aan bod.lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13    >