lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    >
RUP Wijer, Nieuwerkerken


Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft zoals het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stelt, tot doel een visie vast te leggen met betrekking tot de uitbouw van de kern Wijer in de gemeente Nieuwerkerken. In het kader van het ontwerpend onderzoek is een ver doorgedreven analyse van de plek gebeurd en zijn verschillende scenario's voor de toekomstige ontwikkeling voor de kern voorgesteld. Er is ook uitvoerig dialoog geweest met cruciale eigenaars in het plangebied, de initiatiefnemers van de woonontwikkeling Mukkeberg, de betrokken landbouwers ter plaatse en de betrokken verenigingen die een rol spelen in het gemeenschapsleven van Wijer. Op die manier houdt dit plan een gedragen visie in en krijgt het voorstel realiteitszin. Het plan van de kern van Wijer valt uiteen in twee delen, namelijk het deel Mukkeberg, dit is het gebied dat ten zuidwesten van de Schansstraat - Grotestraat is gelegen, en het deel Lambrechtsplein, dit is de kern van Wijer waar zich de kerk met pastorie en het (dorps)plein met het voormalige gemeentehuis situeert.