lijst       <    1   2   3   4   5   6    >
RUP Heilig Hartlaan-Stationsstraat, Tessenderlo


De site Heilig-Hartlaan - Stationsstraat is een sterk geaccidenteerd terrein gelegen op de grens tussen het hart van Tessenderlo en de historisch gegroeide chemische industrie. Het binnengebied is een soort niemandsland dat vooral gekenmerkt wordt door oneigenlijk gebruik: wildparkeren, achterontsluitingen, omheinde percelen, voetpaden, …. Er is dringend nood aan een coherente ruimtelijke ontwikkeling op basis van een doordachte toekomstvisie. Omdat een aantal gewenste ontwikkelingen om juridisch-planologische redenen niet kunnen gerealiseerd worden, is de opmaak van een RUP noodzakelijk.