lijst       <    1    >
RUP Plopsaland, De Panne


Het pretpark Plopsaland is gelegen in een zone voor dagrecreatie op het gewestplan. Het RUP, dat goedgekeurd werd op 14 januari 2010, bakent binnen een duidelijke maatvoering een zone af waar verblijfsrecreatie kan voorkomen.