lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >
RUP Wooninbreiding, Ham


Het RUP 'wooninbreiding' houdt een globaal gemeentelijk onderzoek in naar mogelijke gebieden die in aanmerking komen voor wooninbreiding en kernversterking. Dit onderzoek heeft geleid tot een beslissing van het gemeentebestuur een RUP op te maken dat bestaat uit vier deelplannen: 'Het Molenheidje', 'Gerhees', 'Anjerstraat-Rozenlaan-Wandelstraat-Merelstraat' en Hoenderdal. De bestaande bestemmingsplannen worden door middel van dit RUP herzien omdat de bestaande van kracht zijnde zoneringen niet meer actueel zijn en niet beantwoorden aan een duurzame en optimale invulling van de ruimte midden in de dorpskernen Oostham en Kwaadmechelen.