RUP Lindel, Technum, Overpelt


Met het opstellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lindel wil het gemeentebestuur van Overpelt de ontwikkeling van de kern Lindel verder mogelijk maken. Het plangebied is op het gewestplan gelegen in volwaardig woongebied, maar het is het bijzonder plan van aanleg, dat van kracht is, dat een hypotheek legt op de verdere ontwikkeling van dit bouwblok gelegen in het hart van de kern Lindel. Het ambitieniveau van de concrete korte termijn ontwikkeling van het centrum is afgestemd op de schaal van de woonkern Lindel en houdt het volgende in:
- het bundelen van de kleuterschool en de lagere school Cornelius, op één site aan de Parkstraat;
- in combinatie met de school wordt er een multifunctioneel gebouw voorgesteld waarin ook de naschoolse kinderopvang wordt gehuisvest, zo ontstaat er meervoudig gebruik van lokalen voor diverse gemeenschapsfuncties;
- het mogelijk maken van woonontwikkelingen in een divers aanbod;
- de inrichting van een karaktervol groen autovrij binnengebied waar de gemeenschapsfuncties rond zijn gelegen;
lijst       <    1   2   3   4   5   6    >