lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    >
Masterplan & Verkavelingsplan Kater@, Mol


Masterplan Kater@
De opmaak van het masterplan gaat vooraf aan het dossier verkavelingsaanvraag en geeft zicht op het integrale kader waarbinnen dit planinitiatief van de woonontwikkeling moet passen. Het inrichtingsplan is het resultaat van het proces van ontwerpend onderzoek in overleg met alle relevante betrokken partijen: de opdrachtgever, het gemeentebestuur van Mol, ANB, de ingenieurs die zullen instaan voor de technische uitwerking en uitvoering van de ontwikkeling, de milieudeskundige en de ontwerpers. Het masterplan stelt een concept voor, voor de totaliteit van de ontwikkeling van de zone in het PRUP.