Masterplan Achter de Berg, Technum, Hechtel-Eksel


In het verleden werden op de site "Achter de Berg" ad hoc allerlei toeristische, recreatieve en sportinfrastructuur gebouwd zonder een totaalvisie, er was immers ruimte in overvloed. De verschillende infrastructuren en gebouwen liggen dan ook her en der verspreid in het gebied zonder enige onderlinge relatie met elkaar. Met de opmaak van een masterplan beoogt het gemeentebestuur niet alleen een plek te creëren waar de verenigingen en organisaties van Hechtel samen gebruik van kunnen maken, maar streeft men tevens naar een plek met uitstraling. Zo zal de site "Achter de Berg" ook beter bekend worden bij het ruime publiek en zal het een wezenlijk onderdeel gaan uitmaken van het hoofddorp Hechtel. Bij de opmaak van het masterplan werden de huidige en mogelijk toekomstige gebruikers van het gebied maximaal betrokken. Vanuit een grondige analyse van de bestaande en juridisch-planologische terreintoestand en het functioneren van het gebied, werd een visie voor de totaalontwikkeling uitgewerkt onder de vorm van ruimtelijke principes en concepten, vertaald in een structuurschets.
lijst       <    1   2   3   4   5   6   7    >