lijst       <    1   2   3   4   5   6   7   8    >
Bedrijvig Aarschot, Provincie Vlaams-Brabant


CREOSUM maakt een strategie op en doet  voorstellen voor het instrumentarium waarmee een verduurzaamde, hoogwaardige ruimte voor bedrijvigheid kan gerealiseerd worden en die kan ingezet worden op reeds bestaande bedrijventerreinen. Naast reeds gekende analyses van de problematiek en reeds gepubliceerde (theoretische) voorbeelden van optimalisatie en duurzamer en intensiever ruimtegebruik op bedrijventerreinen is er de noodzaak aan een concrete uitvoeringsstrategie en het gepaste instrumentarium om de terreinbeheerders en/of de bevoegde gemeentelijke overheid toe te laten deze optimalisering effectief uit te voeren. Dit instrumentarium wordt concreet getoetst op de bedrijvenzones Nieuwland & Meetshoven en Ourodenberg te Aarschot (pilootproject).