Projectdefinitie TIO-site Overpelt, Pelt


Het werkterrein bevindt zich op de overgang tussen het meer stedelijk en het minder stedelijk wonen, tussen de kleine stadsrijwoning, de appartementen en de vrijstaande ééngezinswoningen, als ook de urban villa’s langs de Ringlaan. De nieuwe woon-ontwikkeling moet een mix van diverse woontypes voorzien. Een aangenaam woon-klimaat met voldoende verblijfskwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid vormt het uitgangspunt. Het publiek binnengebied zal volledig autovrij ingericht worden. De Duurzaamheidsmeter Wijken helpt om op een onderbouwde en objectieve manier in kaart te brengen wat duurzaamheid in een nieuwe wijk inhoudt.
De nieuwe duurzame woonbuurt TIO moet zich onderscheiden van een traditionele wijk, om dit te bewerkstelligen zijn volgende basis-principes en de manier waarop er mee omgegaan wordt, cruciaal:
- Locatiekeuze en doordachte inplanting
- Ontsluitingsmodel volgens het STOP-principe
- Groen en water: een duurzaam ecologisch systeem
- Circulair en ecologisch materiaalgebruik
- Energievoorziening (zuinig en collectief)
- Levendige wijk: sterke diversiteit in aanbod en betekenisvolle ontmoetingsruimtes
- Kwaliteitsbewaking en beheer

lijst       <    1   2   3   4   5    >