Studie ontwerpend onderzoek Grote Hof, Overpelt


Bosland is een statutair partnership tussen de stad Lommel, de gemeenten Hechtel-Eksel en Overpelt, het Agentschap Natuur en Bos, Toerisme Limburg en het Regionaal Landschap Lage Kempen vzw. Bosland wordt gezien als het Grootste Bos van Vlaanderen. Het herbergt uitzonderlijke natuur en waardevolle sites. Tegelijk is het grootste bosgebied van Vlaanderen een belangrijke leverancier van hout en een bron van ontspanningsmogelijkheden voor de mensen uit de buurt en toeristen van veraf. De uitdaging van Bosland is om dit uniek bosmassief te beschermen en tegelijk als troef te ontwikkelen voor de hele regio. De partners hebben van bij de start beslist om van Bosland het meest kindvriendelijke bos te maken. Het verhaal van Bosland wordt naar kinderen en andere bezoekers verteld aan de hand van drie hoofdthema's, één per Boslandgemeente. In de gemeente Overpelt wordt het thema 'terug naar de wortels' gebruikt vanwege de link die gelegd kan worden naar het rijk cultuur-historische verleden in de gemeente. Binnen elke Boslandgemeente wordt een hoofdtoegangspoort ontwikkeld.
lijst       <    1   2   3   4   5    >